• 2 سال پیش

  • 328

  • 10:57

اپیزود 1 - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
6
6
5

اپیزود 1 - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
  • 10:57

  • 328

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود به بررسی خوشبختی می پردازیم و در مورد احساس درونی ، شرایط محیط پیرامون و خاصیت پول صحبت می کنیم . "برگرفته از کتاب خوشبختی چیست به قلم دکتر رضا ناظری

با صدای
سعیده بارونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads