• 1 سال پیش

  • 34

  • 14:53
آیا آرزوی برآورده نشده داری؟

آیا آرزوی برآورده نشده داری؟

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
0
آیا آرزوی برآورده نشده داری؟
  • 14:53

  • 34

  • 1 سال پیش

آیا آرزوی برآورده نشده داری؟

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
0

توضیحات
آیا در لحظه کنونی چیزی هست که شما در آرزوی آن باشید ولی هنوز تحقق نیافته باشد؟ امیدوارم شما جز افرادی باشید که از آنچه هستید و در لحظه اکنون دارید راضی و خشنودید و ضمنا امید به برکت بیشتر دارید...... خداوند را درلحظه حال جستجو کن و زندگی ات را در مسیر اصلی خود بساز و در شوق الهی شدن مست شو و به اوج با شکوه خود دست یاب. سرزمین آموزشی ملک سلیمانی سرزمینی برای خودیابی در مسیر رشد و شکوفایی www.soloteach.ir

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads