• 3 سال پیش

  • 116

  • 36:11
  • 36:11

  • 116

  • 3 سال پیش

توضیحات
چگونه میتوانی خودت را برند کنی؟ اول خودت را بشناس زندگی ات را واقعا زندگی کن لذت ببر و بر مبنای استعداد و علاقه ات راه را طی کن و....... وبسایت سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

با صدای
دکتر مهدی امیرزاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads