• 3 سال پیش

  • 64

  • 11:24
  • 11:24

  • 64

  • 3 سال پیش

توضیحات
چگونه میتوانی خودت را برند کنی؟ اول خودت را بشناس زندگی ات را واقعا زندگی کن لذت ببر و بر مبنای استعداد و علاقه ات راه را طی کن و……. چگونه میتوانی خودت را برند کنی؟ اول خودت را بشناس زندگی ات را واقعا زندگی کن لذت ببر و بر مبنای استعداد و علاقه ات راه را طی کن و……. در این دوره فوق العاده مفید ابتدا خودت را خواهی شناخت و به استعداد ها، علاقه ها و ارزش های درونی ات پی می بری تمریناتی که به تو می دهم ابعاد ناشناخته درونی ات را برای تو روشن خواهد ساخت در ادامه دوره در مسیر هدف های واقعی زندگی ات مسیری مشخص را تعیین خواهی کرد و راهی لذت بخش را در پیش خواهی گرفت. در این دنیا به چه منظوری آمده ای؟ چه هدف و مقصودی داری فردی که تبدیل به یک الگو و برند موفق می شود، در ابتدا این مراحل را پشت سر گذاشته است و با وجود درونی خود به ارتباط مثبت و اتحاد رسیده است. دوره کامل برند سازی شخصی در وبسایت سرزمین اموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

با صدای
دکتر مهدی امیرزاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads