• 2 سال پیش

  • 77

  • 01:31:00

قسمت3 بخش1 / تحول دیجیتال آينده گریزناپذیر / زندگینامه مصطفی مرشدی

پادکست اکنون
1
1
0

قسمت3 بخش1 / تحول دیجیتال آينده گریزناپذیر / زندگینامه مصطفی مرشدی

پادکست اکنون
  • 01:31:00

  • 77

  • 2 سال پیش

توضیحات
«شما باید حدی برای شهرت و ثروت تعریف کنید» دکتر مصطفی مرشدی مهمان سومین قسمت پادکست اکنون هستند. رئیس هیئت مدیره گروه رسیس (شرکت‌های زیرساخت مخابراتی) و فعال در عرصه تحول دیجیتال سازمانی و هم بنیان گذار استارتاپهایی همچون اخباررسمی - همچنین مترجم کتاب نقشه راه تحول دیجیتال. شما در حال شنیدن بخش اول این گفتگو هستید. بخش دوم هم منتشر شده است که می‌توانید بشنوید اسپانسر یا حامی مالی این قسمت مهدی رضایی شماره موبایل 09128760047 instagram: https://www.instagram.com/imahdirezaee/​ سایت دکتر مصطفی مرشدی: http://www.morshedi.co/ برای کمک مالی به پادکست اکنون کلیک کنید https://zarinp.al/sajadsoleimani.com​ سایت پادکست اکنون https://sajadsoleimani.com/aknonpodcast/​ هفته‌ی سوم فروردین 1400 با مهر سجاد سلیمانی

shenoto-ads
shenoto-ads