• 2 سال پیش

  • 16

  • 17:00

شنبه 21 فروردین 1400

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 21 فروردین 1400

رادیو صبا
  • 17:00

  • 16

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و از مقوله سلامت و تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads