• 3 سال پیش

  • 8

  • 29:01

شنبه 30 اسفند 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 30 اسفند 1399

رادیو صبا
  • 29:01

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و ویژه برنامه ای نوروزی براتون آماده کردیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads