• 2 سال پیش

  • 4

  • 16:44

شنبه 23 اسفند 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 23 اسفند 1399

رادیو صبا
  • 16:44

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم به استقبال چهارشنبه سوری رفتیم و با چند روانشناس درباره شرایط این روزها گفتگو کردیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads