• 2 سال پیش

  • 30

  • 18:44

شنبه 18 بهمن 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 18 بهمن 1399

رادیو صبا
  • 18:44

  • 30

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم، گفتگویی با تعدادی از زنان بازنشسته داشیم و بعد هم به بهانه شیوع ویروس جهش یافته مروری بر وضعیت این ویروس انجام دادیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads