• 2 سال پیش

  • 3

  • 17:29

شنبه 16 اسفند 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 16 اسفند 1399

رادیو صبا
  • 17:29

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم جزئیات طرح دندانپزشکی را به شما اطلاع دادیم و به مناسبت روز درختکاری، این مقوله رو از چند زاویه بررسی کردیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads