• 2 سال پیش

  • 76.1K

  • 43:51
  • 43:51

  • 76.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در کتاب اندیشیده بودیم، در جمله نیز هم و حتی در کلمه. اما اینبار نوبت به حرف رسید، حرف ِ«را». من این اپیزود را با هدفون شنیده‌ام و پیشنهادم این است که شما هم با هدفون میل بفرمایید. موسیقی استفاده در این اپیزود به مرور در کانال تلگرام و ساندکلاد انسانک منتشر خواهد شد. مانند همیشه، سخن مفصل‌تر و نقد و نظرات شما در وب سایت انسانک: https://ensanak.com t.me/ensanak https://soundcloud.com/ensanak-podcast

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads