• 3 سال پیش

  • 123.2K

  • 52:28

اپیزود بیست و هفتم: مرز من، بدن

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
15
15
1

اپیزود بیست و هفتم: مرز من، بدن

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 52:28

  • 123.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود بیست و هفتم، «بدن» را با عمقی کمی بیش از معمول، مرور کردیم. مطالب این اپیزود در هفت ایستگاه بیان شده و به‌جهت تعدد مباحث مطرح‌شده و عبور سریع از کنار مباحثی بسیار جدی، شنیدن آن نیازمند تأمل و دقتی بیش از معمول است. شاید همراه داشتن کاغذ و خودکار بتواند برای محفوظ داشتن مطالب، کارگشا باشد. مطالب هر ایستگاه می‌تواند مستقل شنیده شود. بنابراین اگر مایل بودید، می‌توانید در پایان هر ایستگاه توقف کنید و پس از تأمل در آن، سر فرصت به سراغ ایستگاه بعدی بروید. همچنان مانند اپیزودهای قبل می‌توانید نقدها، نظرها و تأملات خودتان را در وب‌سایت انسانک مطرح کنید: www.ensanak.com

shenoto-ads
shenoto-ads