• 3 سال پیش

  • 68.2K

  • 43:35

علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

تاریکخانه تاریخ
38
38
11

علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

تاریکخانه تاریخ
  • 43:35

  • 68.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
حمایت از پادکست تاریکخانه تاریخ : https://hamibash.com/ttarikh در بیست و سومین قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ از علی اکبر داور صحبت کردیم. بنیانگذار دادگستری نوین در ایران ویکی از اضلاع به قدرت رسیدن رضاشاه و روی کار اومدن سلسله پهلوی. اما داور که وزیر عدلیه و مالیه در دوران پهلوی اول بود قربانی ترس و واهمه‌ای شد که اقدامات رضاخان به جونش انداخت موسیقی متن : از آلبوم آن و آن استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی تصنیف پایانی از همای

با صدای
محمد ناظمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads