• 1 سال پیش

  • 54.7K

  • 43:35
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

تاریکخانه تاریخ
35
علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی
  • 43:35

  • 54.7K

  • 1 سال پیش

علی اکبر داور ؛ قربانی مدرنیته رضاخانی

تاریکخانه تاریخ
35

توضیحات
حمایت از پادکست تاریکخانه تاریخ : https://hamibash.com/ttarikh در بیست و سومین قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ از علی اکبر داور صحبت کردیم. بنیانگذار دادگستری نوین در ایران ویکی از اضلاع به قدرت رسیدن رضاشاه و روی کار اومدن سلسله پهلوی. اما داور که وزیر عدلیه و مالیه در دوران پهلوی اول بود قربانی ترس و واهمه‌ای شد که اقدامات رضاخان به جونش انداخت موسیقی متن : از آلبوم آن و آن استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی تصنیف پایانی از همای

با صدای
محمد ناظمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads