• 2 سال پیش

  • 47.6K

  • 57:45
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟

حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟

تاریکخانه تاریخ
25
حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟
  • 57:45

  • 47.6K

  • 2 سال پیش

حسین فردوست ؛ رفیق یا نارفیق؟

تاریکخانه تاریخ
25

توضیحات
حمایت از پادکست تاریکخانه تاریخ : https://hamibash.com/ttarikh در بیست و یکمین قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ از حسین فردوست صحبت میکنیم تیمسار حسین فردوست از مشاهیر ایران و رجال دوره پهلوی و یکی از نزدیکترین دوستان محمد رضا شاه پهلوی بود که ریاست بازرسی دفتر شاه رو هم بر عهده داشت. اون تو دوره‌ای به عنوان قائم مقام ساواک انتخاب شد و تا زمان انقلاب هر دو تا مسئولیت رو بر عهده داشت. اون از جمله مقامات عالیرتبه ایران بود که بعد از انقلاب مثل امیر عباس هویدا از ایران نرفت. هویدا اعدام شد و فردوست دستگیر کانال اینستاگرام کتابهای خوش‌شانس : https://www.instagram.com/lucky.books/

با صدای
محمد ناظمی
الیاس گرجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads