• 3 سال پیش

  • 3.6K

  • 29:28

32. جذب سرمایه در استیج Pre-seed یا پیش بذر

پادکست اگزیت | EXITcast
1
1
0

32. جذب سرمایه در استیج Pre-seed یا پیش بذر

پادکست اگزیت | EXITcast
  • 29:28

  • 3.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ادامه بررسی مراحل جذب سرمایه استارتاپها به استیج پریسید یا پیش بذری میرسیم ... اول ماهیت استیج پریسید را بررسی کردیم؛ اینکه استارتاپ قراره چطور به هدف نهایی این استیج که رسیدن به تناسب راه حل و مشکل برسه و بعد به نکات جذب سرمایه مثل معرفی سرمایه گذاران، مستندات، قراردادهای جذب سرمایه و در پایان هم اشاره کردیم به میانگین مبالغ ارزشگذاری و میزان جذب سرمایه در این مرحله ... با ما همراه باشید

shenoto-ads
shenoto-ads