• 3 سال پیش

  • 27

  • 11:22

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری

رادیو افق کوروش
  • 11:22

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش با موضوع قیمت گذاری کالاها در فروشگاه های افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads