• 3 سال پیش

  • 10

  • 10:08

گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری

رادیو افق کوروش
  • 10:08

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش به بهانه استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان در این شرکت

shenoto-ads
shenoto-ads