• 3 سال پیش

  • 32

  • 17:05

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم عزیزی

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم عزیزی

رادیو افق کوروش
  • 17:05

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم عزیزی سرپرست واحد آموزش و توسعه معاونت منابع انسانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads