• 3 سال پیش

  • 149

  • 05:21

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری

رادیو افق کوروش
  • 05:21

  • 149

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش به بهانه تأمین کالای روغن و مواد شوینده در افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads