• 2 سال پیش

  • 191

  • 02:45
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

مهدی افیونی زاده
1
اصول و فنون مذاکره
  • 02:45

  • 191

  • 2 سال پیش

اصول و فنون مذاکره

مهدی افیونی زاده
1

توضیحات
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads