• 3 سال پیش

  • 316

  • 34:40

و خدایی که به شدت بخشنده است

رادیو اطلس
2
2
0

و خدایی که به شدت بخشنده است

رادیو اطلس
  • 34:40

  • 316

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود، دکتر کشفی محقق و نویسنده، درباره بخشش خداوتد، خارج از مرزهای دینی و مذهبی و نگاههای همیشگی صحبت می‌کنن.

با صدای
دکتر مهدی کشفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads