• 3 سال پیش

  • 237

  • 14:14

با کودکان لوس چه کنیم

رادیو اطلس
3
3
1

با کودکان لوس چه کنیم

رادیو اطلس
  • 14:14

  • 237

  • 3 سال پیش

توضیحات
کودکان لوس معضل اعصاب خردکنی هست که خانواده و حتی همسایگان و دوستان یک خانواده رو درگیر خودش میکنه. چکار کنیم کودک لوسی نداشته باشیم و چکار کنیم یک کودک لوس اصلاح بشه؟ با ما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads