• 3 سال پیش

  • 4.6K

  • 01:41

دکلمه آرام باش عزیز من

الف قاف
5
5
1

دکلمه آرام باش عزیز من

الف قاف
  • 01:41

  • 4.6K

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکلمه آرام باش با شعر شمس لنگرودی... یکی از توصیفات زیبا درباره ی زندگیست...

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads