• 3 سال پیش

  • 626

  • 01:27

دکلمه تلاطم

الف قاف
3
3
0

دکلمه تلاطم

الف قاف
  • 01:27

  • 626

  • 3 سال پیش

توضیحات
تلاطم همان دوران قرنطینه کنونی ماست. دوری ما از همدیگر به علت یک بیماری و دست هایی که از هم دیگر دور است. شاعر : سارا رمضانی

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads