• 3 سال پیش

  • 788

  • 02:02

دکلمه دام مرگ

الف قاف
3
3
0

دکلمه دام مرگ

الف قاف
  • 02:02

  • 788

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکلمه دام مرگ سرگذشت عاشقانی مظلومی است که در راه عشق خود جانانه جان میدهند. استاد هوشنگ ابتهاج شاعر این قطعه بوده است و نام شعر اصلی تاسیان می باشد

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads