• 3 سال پیش

  • 441

  • 03:08

دکلمه بی واژگی

الف قاف
5
5
1

دکلمه بی واژگی

الف قاف
  • 03:08

  • 441

  • 3 سال پیش

توضیحات
در زندگی روزمره ی ما ، آدم های زیادی هستند که به بی واژگی دچار می شوند .... این دکلمه سرگذشت زن های قرمز پوشی است که همیشه در انتظارند. انتظاری بی پایان که به بی واژگی ختم می شود

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads