• 2 سال پیش

  • 1.1K

  • 01:26

دکلمه با تیر و کمان کودکی ام ...

الف قاف
3
100%
3
1

دکلمه با تیر و کمان کودکی ام ...

الف قاف
  • 01:26

  • 1.1K

  • 2 سال پیش
100%

توضیحات
نام دکلمه : شکار عشق *** شاعر : محمد ابراهیم جعفری امیدواریم لذت ببرید

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads