• 3 سال پیش

  • 2.0K

  • 28:46

قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)

پادکست چهارگاه
2
توضیحات
در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads