• 3 سال پیش

  • 1.9K

  • 09:24

کتاب صوتی"مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن رفتار کن"

BOOFBOOFروانشناسی و توسعه فردی
2
2
1

کتاب صوتی"مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن رفتار کن"

BOOFBOOFروانشناسی و توسعه فردی
  • 09:24

  • 1.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
نویسنده: استیون هاروی ترجمه:مهرآوه فیروز آیا عشق زن و مرد یکسان است؟

با صدای
محدثه مهدلو
محمد مصطفی ابراهیمی
فرشته یوسفی
سپیده انتظامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads