• 3 سال پیش

  • 29

  • 04:20

اقدامات بهداشتی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
1
1
0

اقدامات بهداشتی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 04:20

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکتر فرهاد یغمایی، متخصص بیماری‌های عفونی، مسئول کمیته ایمنی زیستی مرکزدرمان ناباروری ابن‌ سینا توضیح می‌دهند.

shenoto-ads
shenoto-ads