• 3 سال پیش

  • 31

  • 03:24

تمهیدات محافظتی برای مقابله با ویروس کرونا در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
1
1
0

تمهیدات محافظتی برای مقابله با ویروس کرونا در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 03:24

  • 31

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکتر مجید ترحمی، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، شعبه استان البرز، توضیح می‌دهند. شماره تلفن مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، شعبه بیمارستان کمالی کرج: ۰۲۶-۳۲۲۳۷۰۰۰

shenoto-ads
shenoto-ads