• 4 سال پیش

  • 52

  • 54:31

شیوع ، روند تشخیص درمان و معیارهای انتخاب مرکز درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
0
0
0

شیوع ، روند تشخیص درمان و معیارهای انتخاب مرکز درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 54:31

  • 52

  • 4 سال پیش

توضیحات
حضور دکتر محمدرضا صادقی-رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا ،با موضوع شیوع ، روند تشخیص درمان و معیارهای انتخاب مرکز درمان ناباروری

سایت مرکز درمان ابن سینا

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads