• 3 سال پیش

  • 27

  • 05:34

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
1
1
0

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 05:34

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکتر علی صادقی‌تبار، مدیر مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا توضیح می‌دهند.

shenoto-ads
shenoto-ads