• 4 سال پیش

  • 66

  • 05:01

پر تست ترین مباحث درس عمومی

مشــاور من
0
توضیحات
درس ادبیات: درس ادبیات 11 درصد از تخمین رتبه کنکور رو به خودش اختصاص میده بیشترین سوالی که از درسادبیات میاد: قرابت معنایی:9 سوال املا و لغت: 6 سوال آرایه: 5 سوال دستور زبان فارسی: 4 سوال تاریخ ادبیات: 1 سوال برای اینکه تو این درس موفق بشی، حتما لغات ستاره دار متن رو یادبگیرید. برای یادگیری بهتر از کتابهای موضوعی استفاده کنید. پس برای درس ادبیات هم بصورت درس به درس و هو بصورت موضوعی میخونیم

با صدای
هامون گنجیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads