• 3 سال پیش

  • 81

  • 02:51

بهترین زمان و مکان مطالعه

مشــاور من
0
0
0

بهترین زمان و مکان مطالعه

مشــاور من
  • 02:51

  • 81

  • 3 سال پیش

توضیحات
مکان مطالعه باید جایی باشه که برات امنیت داشته باشه و آروم باشه. به نظر من بهترین مکان مطالعه منزلتونه، چون من خودم کتابخونه رفتم و میدونم تو کتابخونه ها سر و صدا زیاده و چقدر رفت و آمد از شما وقت میگیره و شما حدود 1 ساعت بابت رفت و آمدنتون به کتابخانه از دست میدی و معمولا بچه هایی که کتابخونه میرن دیگه وقتی از کتابخونه بر میگردن درس نمیخونن. تو خونه کجا درس بخونم؟ سعی کنید از صبح تا ظهر رو حتما پشت میز درس بخونید و میزتون رو به دیوار باشه اگر روبرو پنجره یا تخت باشه حواستون پرت میشه و روی دیوار هم چیزی حتی قاب عکس هم نچسبونید چون حواستون رو پرت میکنه. فضای خونه براتون آشناست و اگه گشنتون بشه همه چی براتون مهیاست پس با بازده بیشتری مطالعه مکنید. از امروز نور اتاقتون هم 2 رنگ باشه هم زرد هم سفید.

shenoto-ads
shenoto-ads