• 2 سال پیش

  • 55

  • 40:21
اضطراب
1
اضطراب
  • 40:21

  • 55

  • 2 سال پیش
1

توضیحات
پرتو آگاهی پادکستی در حوزه بهداشت و سلامت روان مبحث اضطراب Anxiety تهیه کنندگان: دکتر عطاءالله عقیلیان بهروز بهروزی یکی از گرفتاری های که بشر امروز با آن دست به گریبان است اضطراب ناشی از فشارها و مسائل زندگی مدرن می باشد. در ادامه موضوعات مرتبط با بهداشت و سلامت روان، در این اپیزود و چند اپیزود بعدی به موضوع مهم اضطراب می پردازیم. #پرتوآگاهی #اضطراب #پادکست #Anxiety

با صدای
بهروز بهروزی
عطاءالله عقیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads