• 7 سال پیش

  • 2.2K

  • 29:00

سردرگمی شغلی

کاربانک
14
14
3

سردرگمی شغلی

کاربانک
  • 29:00

  • 2.2K

  • 7 سال پیش

توضیحات
این پادکست از مجموعه "صدای کاربانک" به گفتگو در مورد سردرگمی شغلی می پردازد. خانم پریا اصلانی (مشاور و مربی شغلی) موضوع سردرگمی شغلی را امری طبیعی می داند و در این گفتگو به تشریح نشانه ها و راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت می پردازد.

با صدای
پریا اصلانی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads