• 4 سال پیش

  • 3.2K

  • 48:25

اپیزود اول: مصاحبه با دکتر حسین عبده تبریزی

رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
7
7
3

اپیزود اول: مصاحبه با دکتر حسین عبده تبریزی

رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
  • 48:25

  • 3.2K

  • 4 سال پیش

توضیحات
آقای دکتر عبده تبریزی در مورد زندگی شخصیشون، تجربیات و زندگی کاریشون، تجربه خصوصی سازی در ایران، تجربه خصوصی سازی بانک ها، وضعیت حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه و خیلی موارد دیگه صحبت میکنن. خوش اومدین.

با صدای
امیر گرامی اصل

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads