• 2 سال پیش

  • 1.6K

  • 13:28
21 - براى حذف آدم هاى سمى از زندگيت عذرخواهى نكن

21 - براى حذف آدم هاى سمى از زندگيت عذرخواهى نكن

صلح درون
53
21 - براى حذف آدم هاى سمى از زندگيت عذرخواهى نكن
  • 13:28

  • 1.6K

  • 2 سال پیش

21 - براى حذف آدم هاى سمى از زندگيت عذرخواهى نكن

صلح درون
53

توضیحات
تا يه عده را كنار نگذارى فضا براى ورود افراد جديد و مناسب شخصيتت ايجاد نميشه! از تغيير نترس و درست انتخاب كن

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads