• 4 سال پیش

  • 1.9K

  • 10:47

اپیزود سیزدهم - پشیمونی

صلح درون
14
14
0

اپیزود سیزدهم - پشیمونی

صلح درون
  • 10:47

  • 1.9K

  • 4 سال پیش

توضیحات
ما هیچکدوم کامل نیستیم و در مسیر زندگی حتما خطاها و اشتباهاتی داشتیم، داریم و خواهیم داشت، به همین خاطر بهتره به جای پشیمونی و سرزنش خودمون از اتفاقات پیش آمده درس بگیریم تا بتونیم شرایط بهتری را ایجاد کنیم اینستاگرام من : @sepblog

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads