• 4 سال پیش

  • 2.9K

  • 09:45

اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم

صلح درون
13
13
0

اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم

صلح درون
  • 09:45

  • 2.9K

  • 4 سال پیش

توضیحات
اهدافت را متناسب با توان و ظرفيتت انتخاب كن كه هميشه براى حركت به سمتشون انرژى و انگيزه كافى داشته باشى

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads