• 2 سال پیش

  • 409

  • 09:45
اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم

اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم

صلح درون
6
اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم
  • 09:45

  • 409

  • 2 سال پیش

اپیزود هجدهم - انتظار معقول از خودمون داشته باشیم

صلح درون
6

توضیحات
اهدافت را متناسب با توان و ظرفيتت انتخاب كن كه هميشه براى حركت به سمتشون انرژى و انگيزه كافى داشته باشى

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads