• 4 سال پیش

  • 1.4K

  • 10:55

اپیزود چهاردهم - تعادل، نه افراط نه تفریط

صلح درون
9
9
0

اپیزود چهاردهم - تعادل، نه افراط نه تفریط

صلح درون
  • 10:55

  • 1.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
وقتى بيش از ظرفيت كسى بهش محبت كنى، خوبى تو تبديل به وظيفه ميشه، به همين خاطر هميشه پيش از هر چيز جنبه اطرافيانت را بسنج instagram : sepblog

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads