• 4 سال پیش

  • 2.4K

  • 14:20

اپیزود هفدهم - تو نگرش ات هستی

صلح درون
9
9
0

اپیزود هفدهم - تو نگرش ات هستی

صلح درون
  • 14:20

  • 2.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
آدمى ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز ميانديشد، مواظب ذهن خودت باش instagram : @sepblog Castbox : صلح درون Podbean : صلح درون

با صدای
سپهر خدابنده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads