• 2 سال پیش

  • 50

  • 18:45
شوم همچون لبخند حماقت

شوم همچون لبخند حماقت

مسافر
1
شوم همچون لبخند حماقت
  • 18:45

  • 50

  • 2 سال پیش

شوم همچون لبخند حماقت

مسافر
1

توضیحات
شماره‌ی پانزدهم | سوگواران حماقت ما زندگی کردن را فدای زنده ماندن کردیم! مرز میان صبور ماندن و مجبور شدن را برداشتیم و لای خبرهای بد به انتظار آرامش نشستیم! ما آونگی شدیم میان شوخیِ دردناک روزگار و حماقت آنهایی که تنها چیزی که برایشان جدی نبود، زندگی ما بود! مهدی روزرخ (م.مسافر) همراه با آثاری از: احمد شاملو - Giorgos Andreou - Tim Glemser

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads