• 2 سال پیش

  • 124

  • 18:24
کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود

کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود

مسافر
0
کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود
  • 18:24

  • 124

  • 2 سال پیش

کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود

مسافر
0

توضیحات
شماره‌ی هشتم | کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود. من هی برای خودم گفتم حالم خوب است و هی در انعکاس صدایم یکی گفت: اما تو باور نکن! امسال بوی باروت و خون نگذاشت لذت بوی باران را ببرم. راستش پاییز حتا اگر خودش هم نخواهد فصل غم انگیزی می‌شود! اما عاقبت بستگی دارد کدام طرف قصه باشی! پاییز حدفاصل زیباترین فصل تقویم و دلگیرترینشان، منتظر حال و هوای تو می‌ماند! مهدی روزرخ (م.مسافر) همراه با آثاری از: Cavallo، Paterlini، قمیشی، بانی، قربانی

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads