• 3 سال پیش

  • 146

  • 02:15
بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

مسافر
2
بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری
2
0

بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

مسافر
  • 02:15

  • 146

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست مسافر ---- شماره‌ی صفر / یک بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر به قلم رومن گاری

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads