• 4 سال پیش

  • 104

  • 07:25

آخرین سقاخانه‌ی شهر

مسافر
2
2
0

آخرین سقاخانه‌ی شهر

مسافر
  • 07:25

  • 104

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست مسافر ---- شماره‌ی دوم این شهر برای هیچ چیز صبر نکرد متن: مهدی روزرخ (م.مسافر) موسیقی: خالی بی پایان - سارا نائینی

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads