• 3 سال پیش

  • 206

  • 25:20
زمین سوخته

زمین سوخته

مسافر
4
زمین سوخته
4
1

زمین سوخته

مسافر
  • 25:20

  • 206

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست مسافر شماره‌ی ششم | زمین سوخته هر کجای زندگی را نگاه می کنم جنگ بود. ما جنگیدیم، با حسرت هایمان، با آرزوهایمان، با دست های خسته مان، با گلوی بسته مان، با دشمن، با دوست،... با خودمان. ما سهم مان را به هر چه جنگ که در جهان بود ادا کردیم، چرا زندگی یک بار سهمش را به ما ادا نکرد؟ ‌متن: مهدی روزرخ اجرا: احسان کاوسیان همراه با آثاری از: کیهان کلهر/ شهیار قنبری/ رضا یزدانی / محمد معتمدی و John Koumourou

با صدای
احسان کاوسیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads