• 2 سال پیش

  • 90

  • 27:37
جغرافیای نماندن

جغرافیای نماندن

مسافر
8
جغرافیای نماندن
  • 27:37

  • 90

  • 2 سال پیش

جغرافیای نماندن

مسافر
8

توضیحات
آدم همیشه فکر می‌کند یک «آن جای دیگری» هست که لابد حالش آنجا بهتر می‌شود! خودش را بر می‌دارد می‌برد وسط نقشه‌ی جغرافیا با کوله‌باری سنگین از خاطره‌ها و امیدها به شوق آنکه آسمان هر کجا همین رنگ نباشد! راستش آدمیزاد موجود عجیب که نه، موجود غریبی‌ست در این روزگار...

با صدای
مهدی روزرخ

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads