• 4 سال پیش

  • 53

  • 11:25

تو همه حقایق را نمی دانی، پس قضاوت نکن. آزیتا ابراهیمی

کمند
3
3
0

تو همه حقایق را نمی دانی، پس قضاوت نکن. آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 11:25

  • 53

  • 4 سال پیش

توضیحات
قضاوت کار خداست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads